رد کردن لینک ها

برگزاری کرسی علمی ترویجی در انجمن روانشناسی اسلامی

 
موضوع: خوانش روانشناسی خوف از خدا بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی
ارائه دهنده دکتر خلیلیان
ناقد اول دکتر ابوترابی
ناقد دوم دکتر شجاعی

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه