رد کردن لینک ها

فلسفه روان‌شناسي و نقد آن

فلسفه روان‌شناسي و نقد آن
 کتاب «فلسفه روان‌شناسي و نقد آن» به قلم ماريو بونژه و رون آر ديلا و ترجمه دکتر محمدجواد زارعان و همکاران توسط انتشارات حوزه و دانشگاه با شمارگان هزار نسخه و در 746 صفحه منتشر شد.در اين کتاب نويسنده با تبيين و ضرورت فلسفه علم به فلسفه روان‌شناسي پرداخته است.

در بخش اول اين کتاب نخست هدف فلسفه روان‌شناسي در زمينه‌هاي مختلف بررسي شده و پس از ارائه پيشفرض‌هاي فلسفه تحقيقات علمي در فصل دوم موضوع روان‌شناسي از ابعاد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

 

در بخش دوم کتاب «فلسفه روان‌شناسي و نقد آن» با عنوان رويکرد و روش، موضوعاتي همچون رويکردهايي به رفتار و روان در فصل سوم بررسي شده و در فصل چهارم نويسنده به لحاظ روش‌شناسي به تبيين اين موضوع پرداخته است.

«ماريو بونژه» در بخش سوم اين کتاب با عنوان «روان‌شناسي منهاي مغز» ابتدا در فصل پنجم موضوع ذهن‌گرايي و در فصل ششم رفتارگرايي را بررسي کرده است.

نويسنده در بخش چهارم کتاب با عنوان «زيست روان‌شناس» در فصل هفتم به بررسي عصب زيست‌شناسي، در فصل هشتم کارکردهاي پايه و در فصل نهم کارکردهاي برتر را بررسي مي‌کند.

در بخش پنجم کتاب که با عنوان «رويکرد اجتماعي» گردآوري شده در فصل دهم آن موضوع بافت اجتماعي رفتار، در فصل يازدهم هشياري و در فصل دوازدهم موضوع فناوري روان در شاخه‌هاي مختلف علم روان‌شناسي آمده است.

نويسنده در بخش ششم يا همان نتيجه در فصل سيزدهم کتاب موضوعاتي همچون چشم‌انداز آينده، برداشت فلسفي، آثار هستي‌شناختي و نتايج معرفت‌شناختي را آورده است.

نشست علمی در همین زمینه با عنوان «چشم‌اندازی بر فلسفه روان‌شناسی و نقد آن» و با حضور مترجمان این کتاب برگزار شده است که برای اطلاع از آن می توانید به بخش گزارش مراجعه کنید.

نوع تازه‌ها:

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه