رد کردن لینک ها

محمدرضا احمدی محمدآبادی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا احمدی محمدآبادی

 

 

خارج فقه و اصول.

دكتري روان‏ شناسي مؤسسه امام خميني(ره).

استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

فعاليت هاي اجرايي

1. سردبير فصلنامه علمي‌پژوهشي روان‌شناسي و دين*  ازسال 1388 تاالان    ادامه دارد.
2. عضو هيئت تحريريه دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسي    * ازسال 1388 تاالان    ادامه دارد.
3. سردبيري مجله اسلام و پژوهش‌هاي روان‌شناختي* ازسال 1388 تاالان ادامه دارد.
4. دبير علمي همايش جنسيت از منظر دين و روان‌شناسي     در سال1389    .

مسئوليت‌هاي علمي اجرايي:
1. رئيس دانشكده روان‌شناسي موسسه عالي اخلاق و تربيت از سال 1391 تا هم‌اكنون.
2. مدير گروه آموزشي رشته روان‌شناسي اسلامي موسسه اخلاق    ازسال 1391 تا هم‌اكنون.
3. عضو كارگروه روان‌شناسي شوراي تحول وزارت علوم  از سال1390 نا هم‌اكنون.
4. عضو شوراي علمي گروه اخلاق، تربيت و روانشناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه از سال 1390    و تا كنون ادامه دارد.
5. رئيس هيات داوري گروه روانشناسي و تربيتي كتاب سال حوزه از سال 1389 تا كنون
6. عضو و رئيس شوراي استاني سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در استان قم در دومين دوره انتخابات شوراي استاني در سال 1395
7. رييس و عضو هيات مديره انجمن روان‌شناسي اسلامي به مدت دو دوره

فعاليت هاي آموزشي

 تدريس: 
1. تدريس درس روان‌شناسي رشد از سال 1386 تا 1395 در مقطع كارشناسي بيش از 50 واحد.
2. تدريس درس روان‌شناسي رشد پيشرفته  از سال 1390 تا 1395 در مقطع كارشناسي ارشد  8 واحد.
3. تدريس درس روان‌شناسي رشد پيشرفته 1391 تا 1395 در مقطع دكتري 8 واحد.
4. تدريس درس “جنسيت، روان‌شناسي و تربيت” 1393 مقطع دكتري 2 واحد.
5. تدريس درس روش تحقيق عملي از سال 1390 تا 1395در مقطع كارشناسي 10 واحد.
6.  تدريس درس روان‌شناسي تربيتي پيشرفته  سال 1390 در مقطع كارشناسي ارشد 2 واحد.
7. تدريس روان‌شناسي عمومي از سال 1391 تا 1395 در مقطع كارشناسي 6 واحد.

فعاليت هاي پژوهشي

طرح هاي پژوهشي
1. طرح جامع آموزش مهارت‌هاي زندگي (با همكاري دفتر امور بانوان وزارت كشور و مؤسسه امام.
2. طرح پژوهشي «مميزي دانش مطالعات خانواده» با همكاري انجمن روان‌شناسي اسلامي.

 

راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌ها
1. تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان در پاسخگويي به سؤالات كودكان درباره خدا *  كارشناسي ارشد*  راهنما.
2. الگوي‌كنترل‌پرخاشگري براساس آموزه‌هاي‌ديني    * كارشناسي ارشد  *    راهنما
3. رابطه همانند /  تضاد ويژگي‌هاي شخصيتي    *    كارشناسي ارشد  *    راهنما
4. تحليل روانشناختي صبر بر معصيت و ساخت آزمون اوليه آن با تكيه بر منابع اسلامي*كارشناسي ارشد*      مشاور.
5. بررسي عوامل كاهش معنويت در خانواده معاصروراه‌هاي‌تقويت آن *  كارشناسي ارشد  *    راهنما
6. ساخت پرسش‌نامه قدرداني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي    *    كارشناسي ارشد  *    راهنما
7. راه‌هاي رسيدن به آرامش در قرآن    *        مشاور
8. الگوي فرزندپروري براساس آموزه‌هاي اسلامي و تبيين روانشناختي آن    *        راهنما
9. شادي، چيستي و تأثير آن در زندگي‌فردي و اجتماعي از ديدگاه اميرالمؤمنين(ع)    *        مشاور
10. رابطه‌ي جهت‌گيري ديني با تحول اخلاق و سلامت‌روان    *        مشاور
11. رابطه پايبندي به سبك زندگي اسلامي با افسردگي و اضطراب    *        راهنما
12. رابطه ساختار قدرت در خانواده فعلي و اصلي فردباكارآمدي‌خانواده ازمنظرآموزه‌هاي اسلامي    *        مشاور
13. مقايسه ابعاد والدگري، رابطه والد ـ كودك و مشكلات رفتاري كودكان در خانواده‌هاي تك‌فرزند و چندفرزند *    مشاور
14. نقش مهدويت در تحكيم وتعالي خانواده در عصر انتظار    *        مشاور
15. كاركردهاي اخلاقي حج از ديدگاه آيات و روايات    *        مشاور
16. مؤلفه‌هاي نقش مادر از نگاه اسلام و روان‌شناسي و ساخت پرسش‌نامه آن براساس متون اسلامي    *        مشاور
17. ساخت آزمون اوليه مهارت حل مسئله مبتني بر منابع‌اسلامي    *        راهنما
18. رابطه پايبندي مردان به آموزه‌هاي همسرداري اسلام با رضامندي زناشويي وكارآمدي خانواده    *        راهنما
19. تبيين دلبستگي كودك و تحول آن براساس منابع‌اسلامي    *        راهنما
20. رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي و انعطاف‌پذيري شناختي با باورهاي انگيزشي در دانش‌آموزان سوم متوسطه شهر قم    *        راهنما
21. رابطه پايبندي زنان به آموزه‌هاي همسرداري اسلام با تعارضات زناشويي    *        راهنما
22. تأثير آموزه‌هاي ديني مربوط به روابط زوجين بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان    *        مشاور
23. بررسي باورهاي منطقي زوجين و ساخت پرسش‌نامه اوليه آن براساس منابع‌اسلامي    *        راهنما
24. اندوه و جايگاه آن در آموزه‌هاي قرآن    *        مشاور
25. بررسي چالش‌هاي روش‌شناختي و معرفتي در پژوهش‌هاي رابطه دين و اضطراب    *        مشاور
26. حسن خلق و ساخت آزمون اوليه آن براساس منابع‌اسلامي    *        مشاور
27. غفلت از ديدگاه آيات و روايات با تأكيد بر راهكارهاي غفلت‌زدايي    *        راهنما
28. جايگاه حياي همسران در تعاليم اسلام و رابطة آن با نسازگاري هاي زناشويي    *        مشاور
29. بررسي رابطه كنترل خود و خوش‌بيني معلمان با ميزان اميدواري دانش‌آموزان پسر دبيرستاني    *        راهنما
30. ساخت آزمون اوليه آرامش‌رواني در پرتو ازدواج، براساس منابع‌اسلامي    *        راهنما
31. مباني و اصول خانواده ـ درماني براساس منابع اسلامي    *        راهنما
32. مهارت‌هاي همسرداري از منظر آموزه‌هاي ديني    *        مشاور
33. آرامش مادر و نقش آن در آرامش خانواده    *        مشاور
34. عوامل و پيامدهاي اجتماعي ربا در جامعه معاصر ايران    *        راهنما
35. تهيه پرسش‌نامه ارزيابي عوامل، روش‌ها و مهارت‌هاي موفقيت ائمه جماعات مساجد        *    مشاور
36. مثبت‌انديشي از منظر اسلام و روان‌شناسي    *        راهنما
37. بررسي رابطه جهت‌گيري ديني با هوش هيجاني و سلامت روان‌ دانش‌آموزان استعدادهاي درخشان دوره دوم متوسطه نظري شهر قم    *        راهنما
38. تأثير آموزش مهارت‌هاي كلامي با تأكيد بر منابع اسلامي    *        مشاور
39. ساخت آزمون اوليه حضور قلب در نماز مبتني بر منابع اسلامي    *        راهنما
40. مهارت‌هاي مقابله با سوگ از ديدگاه آيات و روايات    *        مشاور
41. انواع بازي و تأثير آن بر كودك از ديدگاه اسلام و روانشناسي با تأكيد بر بازي‌هاي رايانه‌اي    *        راهنما
42. رابطه سطح دينداري والدين و احساس معنابخش بودن زندگي باهويت فرزندان    *    راهنما
43. موانع معادباوري از منظر كتاب و سنت با تأكيد بر رويكرد روان‌شناختي        *    داور
44. تعارض همسران ناشي از حرص، حسد و كبر وراه‌هاي مقابله با آن    *        مشاور

آثار و تاليفات

كتاب

 

1. “روابط دختر و پسر”    نشر معارف نهاد رهبري در دانشگاهها 1386.
2. “جنسيت از منظر دين و روان‌شناسي”از انتشارات موسسه امام خميني 1391.
3. “مشاوره همراه” نشر معارف نهاد رهبري در دانشگاهها 1394.
4. “حج در آيينه روان‌شناسي” انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني 1391.
5. “خواستگاري” نشر معارف نهاد رهبري در دانشگاهها 1393.
6. “روان‌شناسي تبليغ” درسنامه و به صورت جزوه دوره پودماني مبلغان دفتر تبليغات حوزه 1389.
7. “مباني و كليات روان‌شناسي” درسنامه و به صورت جزوه سازمان حج 1392.
8. روان‌شناسي رشد1 درسنامه و به صورت جزوه موسسه امام خميني 1390.
9. روان‌شناسي رشد2 درسنامه و به صورت جزوه موسسه امام خميني 1390.
10. روان‌شناسي رشد بر اساس منابع اسلامي درسنامه و به صورت جزوه موسسه امام خميني 1392.
مقاله

 

علمي – پژوهشي:
1. بررسي رابطه بين خوش‌بيني اسلامي، خوش‌بيني‌آموخته‌شدة ‌سليگمن‌وامنيت‌رواني    روان‌شناسي و دين
2. رابطة حرمت خود بر همدلي نوجوانان     روان‌شناسي و دين
3. اثربخشي مناسك عمره مفرده بر شادكامي و سلامت رواني    روان‌شناسي و دين
4. تبيين فرايند شكل‌گيري صبر با تكيه بر منابع اسلامي    علوم‌حديث
5. تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان در پاسخ‌گويي به‌پرسش‌هاي كودكان دربارة خدا روان‌شناسي و دين
6. نقش زندگي مذهبي در رضامندي زناشويي زوجين    روان‌شناسي و دين
7. رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلي فرد با كارآمدي خانواده    مطالعات اسلام و روان‌شناسي
8. بررسي رابطه ساختار قدرت در خانواده با كارآمدي آن    روان‌شناسي و دين
9. الگوي كنترل پرخاشگري براساس آموزه‌هاي ديني    روان‌شناسي و دين
10. تبيين عوامل شكل‌گيري و تحول دلبستگي در كودك براساس منابع اسلامي پژوهش‌نامه اسلامي زنان و خانواده
11. مقايسه مشكلات رفتاري كودكان در خانواده‌هاي تك‌فرزند و دو فرزند    روان‌شناسي و دين
12. بررسي تفاوت ميزان طلاق و پايبندي ديني در ميان سبك‌هاي همسرگزيني    زنان و خانواده
13. ساخت و اعتباريابي و رواسازي پرسش‌نامه پايبندي زنان به آموزه‌هاي همسرداري اسلام    روان‌شناسي و دين
14. رابطة بين ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملكرد خانواده    خانواده پژوهي
15. ساخت آزمون مقدماتي قدرداني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي    روان‌شناسي و دين
16. رابطه جهت‌گيري مذهبي با سلامت‌روان و تحول اخلاقي    روان‌شناسي و دين
17. اعتبار و روايي و ساختار عاملي فرم تجديدنظر شدة مقياس اسلامي حسادت    دانش و پژوهشي در روان‌شناسي كاربردي
18. رابطه حياي همسران و ناسازگاري‌هاي زناشويي    پژوهش‌نامه اسلامي زنان و خانواده
19. نقش مادر از نگاه اسلام و روان‌شناسي و تعيين مؤلفه‌هاي نقش مادري براساس متون ديني    پژوهش‌نامه اسلامي زنان و خانواده
20. مشكلات دروني‌سازي شده و بروني‌سازي شده در كودكان: ترتيب تولد و فاصله سني    روان‌شناسي تحولي
21. رابطه پايبندي مردان به آموزه‌هاي همسرداري اسلام با رضامندي زناشويي و كارآمدي خانواده    پژوهش‌نامه اسلامي زنان و خانواده
22. ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه باورهاي منطقي زوجين براساس منابع اسلامي    روان‌شناسي و دين
23. چشم‌انداز تبيين رفتار انسان در قلمرو پارادايم اسلامي  سومين كنگره بين‌المللي علوم انساني‌اسلامي
24. نقش فطرت و امور ماورائي(فراطبيعي) در تحول و دگرگوني‌هاي روان‌شناختي انسان از منظر منابع اسلامي  سومين كنگره بين‌المللي علوم انساني‌اسلامي
25. ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه مهارت حل مسئله براساس منابع اسلامي سومين كنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي

 

مقالات علمي – ترويجي:
1. مفهوم‌شناسي صبر در اسلام و معادل‌يابي آن در روان‌شناسي    ماهنامه معرفت
2. اثربخشي آموزش آموزه‌هاي اسلامي مربوط به روابط زوجين بر كاهش مشكلات رفتاري فرزندان    فصلنامه اسلام و پژوهش‌هاي روان‌شناختي
3. رابطه پايبندي به سبك زندگي اسلامي يا افسردگي و اضطراب    دوفصلنامه پژوهش‌نامه سبك زندگي
4. ساخت آزمون اوليه حضور قلب در نماز براساس منابع اسلامي  فصلنامه اسلام و پژوهش‌هاي روان‌شناختي
5. تفاوت زن و مرد از منظر روان‌شناسي و متون ديني ماهنامه معرفت شماره 97.
6. محاسن و  مكارم اخلاق از منظر بهداشت رواني ماهنامه معرفت شماره 64.
7. مباني روان‌شناختي ارتباط مؤثر والدين با فرزندان در محيط خانواده ماهنامه معرفت شماره 104.
8. نقش مناسك حج در اصلاح رفتار و كاهش نابهنجاري‌ها ماهنامه معرفت شماره 163
9. درآمدي بر تاثير مناسك حج بر بعد عاطفي انسان ماهنامه معرفت شماره 147.
10 فرآيند شكل‌گيري رشد اخلاق كودكان ماهنامه معرفت شماره 87.
11. نقش صله رحم در بهداشت رواني ماهنامه معرفت شماره 64.
12. درآمدي بر برخي ابعاد روان‌شناختي مناسك حج ماهنامه معرفت شماره 135.
13. فرزندسالاري فصلنامه كتاب زنان شماره 15.

افتخارات

1. پژوهشگر برتر   1393

بازگشت به بالای صفحه