رد کردن لینک ها

هیئت مدیره و دبیر

اعضای هيئت مديره:

دوره اول (83-85): 1. محمدرضا احمدي 2. ولي‌ا.. هاشم‌پور 3. مسعود آذربايجاني 4. رحيم ميردريكوندي 5. محمد‌مهدي صفورايي.
بازرسان: 1. محمد دولت‌خواه 2. ابوالقاسم باقريان.
رئیس: محمدرضا احمدی
دبیر: آقای امیری

——————————————————————–

دوره دوم (85-87): 1. محمدرضا احمدي 2. داود حسيني 3. علي‌احمد پناهي 4. ولي‌ا.. هاشم‌پور 5. مسعود آذربايجاني.
بازرسان: 1. محمد‌مهدي صفورائی  2. محمد دولت‌خواه
رئیس: محمدرضا احمدی
دبیر: آقای خدری

——————————————————————–

دوره سوم (87-89) : 1. مسعود آذربايجاني 2. محمد رضا احمدي 3. محمد رضا جهانگیرزاده 4. محمد رضا کیومرثی 5. ولي‌الله هاشم‌پور.
بازرسان: 1. مهدی شیری 2. عباس رجبي
رییس: مسعود آذربايجاني

——————————————————————–

دوره چهارم (89-91) : 1. مسعود آذربایجانی 2. ولی الله هاشم پور 3. محمد کاویانی ارانی 4. عباسعلی شاملی 5. محمد رضا کیومرثی 6. علی ابوترابی 7. محمد ناصر سقای بی ریا
بازرسان: 1. مجتبی حیدری 2. جعفر جدیری

——————————————————————–

دوره پنجم (91-93) : 1.محمد ناصر سقای بی ریا 2. ابوالقاسم بشیری 3. محمد کاویانی ارانی 4. عباسعلی شاملی 5. رضا مهکام 6. علی ابوترابی 7. حمزه عبدی
بازرسان: 1. مرتضی فرقانی 2. عباس آینه چی

——————————————————————–

——————————————————————–

دوره هفتم (95-97): 1.محمد کاویانی ارانی 2.محمد ناصر سقای بی ریا  3. مهدی عباسی 4.مبین صالحی 5.جعفر جدیری 6.حمید رفیعی هنر 7.حمید مهدی زاده

بازرسان: 1. عبدالوحید داوودی 2.مرتضی فرقانی اله آبادی

رییس:  محمد کاویانی ارانی  –  نایب رئیس:  محمد ناصر سقای بی ریا

دبیر: حمید مهدی زاده

——————————————————————–

دوره هشتم (97-99): 1.عباسعلی شاملی، 2.محمدرضا سالاری فر، 3.محمدعلی جمشیدی، 4.حمید رفیعی هنر، 5.حمید مهدی زاده، 6.محمدمهدی عباسی آغوی، 7.عباس آینه چی

بازرسان: 1.مبین صالحی، 2. مرتضی فرقانی اله آبادی

رییس: حجت الاسلام دکتر عباسعلی شاملی–  نایب رئیس: حجت الاسلام دکتر حمید رفیعی هنر

دبیر: زهیر احمدی

 

——————————————————————–

دوره نهم (99-02) 1) رضا مهکام  2) مهدی عباسی  3) محمدرضا جهانگیرزاده  4) محمدرضا کیومرثی  5) مهدی هادی  6) محمدمهدی عباسی آغوی

بازرسان: 1) سید هانی موسوی

رییس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا مهکام – نایب رئیس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی عباسی

دبیر: زهیر احمدی

بازگشت به بالای صفحه