رد کردن لینک ها

ارتباطات

كميته بين الملل

وظایف و اختیارات؛
1. برگزاري  همايش‏ها و کرسی های نظریه پردازی.
2. شناسايي و ايجاد زمينه تعامل با مراكز علمي  خارج از كشور.
3. شناسايي  صاحب‏نظران و پژوهشگران در زمينه روان‏شناسي ، مشاوره و حوزه‏هاي  مرتبط.
4. تهيه گزارش سالانه از فعاليت‏هاي  بين المللي انجمن و ارايه آن به هيأت‏مديره.
5. رصد و اطلاع‌رساني همايش‏ها و نشست‏هاي علمي خارج از كشور و بين المللي داخلي.
6. تهيه گزارش‏ فعاليت هر شش ماه یکبار.
7. انجام امور محوله از طرف هيأت‏مديره.
مسئول کمیته بین الملل: دکتر مبین صالحی
بازگشت به بالای صفحه