رد کردن لینک ها

پژوهش

كميته پژوهش

وظایف و اختیارات ؛
1. نیازسنجی، دریافت وارائه طرح های پژوهشی.
2. پيشنهادطرح‏هاي پژوهشي به هيأت‏مديره.
3. پیشنهادتشکیل گروههای پژوهشی متناسب با اهداف انجمن.
4. پي ‏گيري و نظارت بر اجرای  طرح‏هاي  تحقيقاتي.
5. جذب نيروهاي  علمي  مورد نياز.
6. ارتباط و تعامل با مراكز و مؤسسات پژوهشي.
7. زمینه سازی جهت نشر تولیدات انجمن.
8. تهيه گزارش فعالیت هر شش ماه یکبار.
9. انجام امور محوله از طرف هيأت‏ مديره
مسئول کمیته پژوهش:حجت الاسلام و المسلمین مهدی عباسی
بازگشت به بالای صفحه