رد کردن لینک ها

آموزش

 كميته آموزش

وظایف واختیارات؛
1. تشكيل گروه‏هاي  مختلف آموزشي  مانند گروه روان‏شناسي  باليني ، اجتماعي ، شخصيت، تربيتي  و…
2. نیازسنجی، دریافت وارائه پيشنهاد طرح‏هاي  آموزشي.
3. پیشنهاد تشکیل گروههای آموزشی مناسب با اهداف انجمن.
4. ارتباط و تعامل با مراكز و مؤسسات آموزشي.
5. راه‏اندازي  كارگاه‏هاي  آموزشي وبرگزاری نشست های علمی.
6. برگزاري  اردوهاي  علمي  داخلي  و خارجي.
7. بررسی وبرنامه ریزی وکمک به اجراء نیازمندیهای  آموزشي  در زمينه روان‏شناسي حوزه.
8. تهيه گزارش‏ فعاليت هر شش ماه یکبار.
9. انجام امور محوله از طرف هيأت‏مديره
مسئول کمیته آموزش، حجت الاسلام حمید رفیعی هنر
بازگشت به بالای صفحه