رد کردن لینک ها

عضویت در انجمن (حوزوی)

با عرض سلام و خوش آمد گویی به شما کاربر عزیز و محترم،

 

شرايط و انواع عضويت (بر اساس فصل سوم از اساسنامه انجمن روانشناسی اسلامی): 

ماده 11. شرايط عمومي :

1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به قانون اساسي آن.
2. پذيرش اساسنامه انجمن.
3. نداشتن سابقه محكوميت كيفري.
4. حسن شهرت و عدم سابقه عضويت در گروه‌هاي غيرقانوني و محارب با نظام.
5. حوزوي بودن.

ماده 12. انجمن داراي سه نوع عضويت پيوسته، وابسته و افتخاري مي‌باشد.

ماده 13. اعضاي پيوسته انجمن عبارتند از كساني (افراد حوزوی) كه حداقل داراي مدرك كارشناسي ارشد و یا سطح سه حوزه ‌باشند.

تبصره1: افراد مذكور بايد داراي گرايش تخصصي همخوان با روانشناسی(زمينه فعاليت انجمن) باشند، در غير اين‌صورت داراي يك تأليف و يا سه مقاله معتبرعلمي در زمينه مذكور باشند.
تبصره2: یک چهارم از مجموع اعضاي پيوسته حوزوي انجمن بايد داراي مدرك سطح 4 حوزه يا در حد سطح 4 باشند.

ماده 14. اعضاي وابسته عبارتند از كساني كه داراي مدرك سطح دو حوزوي و يا كارشناسي داراي گرايش تخصصي همخوان با روانشناسی (زمينه فعاليت انجمن) باشند.

ماده 15. انجمن مي‌تواند شخصيت‌هاي ايراني و خارجي حوزوي را كه مقام علمي آنان در زمينه روان‌شناسي، مشاوره و گرايش‌هاي تخصصي هم‌خوان حائز اهميت است، بر اساس آيين‌نامه مصوب شوراي اعطاء به عضويت افتخاري انجمن درآورد.

وظايف و امتيازات اعضا

ماده 16. هر يك از اعضا پيوسته و وابسته سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد و به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.

تبصره: پرداخت حق عضويت، هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

ماده 17. کلیه اعضا موظف به رعایت آیین ­نامه ­های داخلی و سایر مصوبات انجمن می­باشند.

ماده 18. هر يك از اعضا در انجام طرح‌هاي علمي و استفاده از ساير امكانات و مزاياي انجمن نسبت به غير اعضاء حق تقدم دارد.

ماده 19. اعضاي وابسته و افتخاري از حق رأي در مجمع عمومي، عضويت در كميته‌هاي تخصصي و انتخاب شدن در هر يك از اركان انجمن برخوردار نمي‌باشند.

تبصره: عضويت اعضاي افتخاري و وابسته در كميته‌هاي تخصصي منوط به موافقت هيئت‌مديره مي‌باشند.

ماده20. عضويت اعضاي انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي‏يابد:

1. استعفاي كتبي مورد پذیرش هیأت مدیره؛
2. فوت؛
3. از دست دادن يكي از شرايط لازم براي عضويت يا عدم ايفاي وظايف به تشخیص هیأت مدیره.

برای عضویت در انجمن روانشناسی اسلامی می توانید فایل فرم مربوطه را از همین بخش دریافت کرده، پس از پر کردن، به همراه مدارک به دفتر انجمن تحویل دهید.

مدارک لازم:

1- فرم تکمیل شده عضویت اعضا

2- دو قطعه عکس 3*4 پشت نویسی شده

3- کپی شناسنامه

4- کپی کارت ملی

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی (دانشگاهی و حوزوی)

فايل پيوستي:
بازگشت به بالای صفحه