کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

  انتشار نسخه الکترونیکی تمام مقالات تاییدشده در کنگره‌های اول تا سوم علوم انسانی اسلامی

  به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، در آستانه‌ی نوروز ۱۳۹۷، فایل PDF تمامی مقالات منتشرشده در مجموعه مقالات کنگره های اول، دوم و سوم علوم انسانی اسلامی، در سایت کنگره بارگذاری شد.

  حرف‌های ناگفته روانشناسی اسلامی!

  عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی گفت: ممکن است پژوهشگر ما در کنج کتابخانه خود بنشیند و تصور کند که روانشناسی اسلامی را تالیف کرده که به درد جامعه ما می خورد، در حالی که چنین نیست؛ ارائه مباحث باید بر اساس نیاز مردم و آسیب شناسی وضعیت جامعه باشد.

  ارائه و معرفی یک پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی

  ششمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» برگزار شد.

  کارگاههای مقاله نویسی و مثبت درمانی برگزار شد.

  دو کارگاه علمی آموزشی که پیشتر از طریق سایت و کانالهای مربوط به انجمن اطلاع رسانی شده بود، توسط انجمن روانشناسی اسلامی برگزار گردید.

  دوره آموزشی روان‌شناسی اسلامی

  دوره آموزشی روان‌شناسی اسلامی، یک دوره آموزشی کوتاه مدت است که هدف آن آموزش مباحث پایه در روان‌شناسی اسلامی می‌باشد.

  «معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی»

  کرسی علمی ترویجی با عنوان«معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» 18 بهمن 1396 برگزار خواهد شد:

  تشکیل حلقه های علمی

  به همت هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، حلقه های علمی روانشناسی اسلامی به زودی تشکیل خواهد شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (256)

  جلسه دویست و پنجاه و ششم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، سقای بی ریا، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، در تاریخ 20 دی 1396 برگزار گردید.

  دوره آموزشی روان‌شناسی اسلامی

  دوره آموزشی روان‌شناسی اسلامی، یک دوره آموزشی کوتاه مدت است که هدف آن آموزش مباحث پایه در روان‌شناسی اسلامی می‌باشد.