***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

به سایت انجمن روان شناسی اسلامی خوش آمدید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (256)

  جلسه دویست و پنجاه و ششم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، سقای بی ریا، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، در تاریخ 20 دی 1396 برگزار گردید.

  ارائه پروتکل امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی

  پنجمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی» برگزار شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (255)

  جلسه دویست و پنجاه و پنجم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، و بازرس انجمن آقای فرقانی در تاریخ 6 دی 1396 برگزار گردید.

  امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی

  کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی» برگزار خواهدشد.

  کارگاه روان درمانی مثبت گرا با رویکرد اسلامی

  انجمن روانشناسی اسلامی برگزار می کند

  جلسه هیأت مدیره انجمن (254)

  جلسه دویست و پنجاه و چهارم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، و مهدیزاده، و بازرس انجمن آقای داودی در تاریخ 22 آذر 1396 برگزار گردید.

  کارگاه مقاله نویسی

  انجمن روانشناسی اسلامی برگزار می کند

  کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

  چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در 14 اسفندماه 96 برگزار می گردد.

  هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.