کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

تربیت روانشناس ورزشی

  نويسندگان: جان ام.سیلوا، جاناتان ام.متزلر، بارت لرنر؛ مترجم: دكتر محمدکاظم واعظ موسوی؛ سال انتشار: 1390؛ ناشر: انتشارات نرسی

   
  محتواي اين كتاب حقيقتاً منحصر به فرد است و هيچ منبع مشابهي با آن وجود ندارد.
   اين كتاب به كساني كه در حيطه روانشناسی ورزشي كار می‌کنند يا در آينده كار خواهند كرد كمك زيادي می‌کند. برنامه‌های تحصيلات تكميلي در روانشناسی ورزشي موضوع پژوهش‌های حرفه‌ای است و به دانشجويان اطلاعاتي درباره حیطه‌های روانشناختی مربوط به پيشرفت در ورزش و چالش‌هایی كه ورزشكار با آن روبرو است می‌دهد. در اين برنامه‌ها آنچه كه از قلم افتاده، دانش و تجربه آماده سازي دانشجويان براي به كار بردن واقعي قابلیت‌هایشان در زمينه واقعي است.
  به بيان ساده‌تر، اين كتاب روانشناسان ورزشي آينده را درباره چگونگي گسترش مهارت‌های مشاوره‌ای خويش آموزش می‌دهد. اين كتاب شامل نقش مشاور در كمك به ورزشكار براي مقابله با اموری است كه مانع از موفقيت می‌شوند؛ این کتاب هم چنين شامل ارائه تکنیک‌های ارتقاء دهنده عملكرد است كه تمركز، آماده سازي ذهني، و فرايند هاي ديگر مربوط به موفقيت را بهتر می‌کند. 
   

   

  نوع تازه‌ها: