کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور93

  پیام خطا

  Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/islamicp/domains/islamicpa.com/public_html/includes/menu.inc).

  تمدید تا 10 خرداد93:

  اطلاعیه عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

  باتوجه به رایزنی های مداوم با سازمان نظام روان شناسی ومشاوره کشور و در پی آن توافقات بعمل آمده، به اطلاع شما می رسانیم که برای عضویت رسمی در سازمان مذکور و یا تمدید عضویت خود، بدون مراجعه به دفتر سازمان در تهران، تنها با مراجعه به انجمن روان شناسی اسلامی در قم و تحویل مدارک لازم، می توانید برای این منظور اقدام نمایید. (ساعت مراجعه:11 الی 14)

  برخی از مزایای عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره عبارتند از:

  1-      عضویت در یک نهادی که می تواند در برخی شرایط کاری از لحاظ حرفه ای از منافع کاری و شغلی شما حمایت کند امری پسندیده است؛

  2-   عضویت در مجمع عمومی استان؛ یعنی می توانید در انتخاب اعضاء شورای استان،انتخاب بازرسان، مشارکت نموده و حتی نامزد شوید؛

  3-      اخذ کارت شناسایی و شماره نظام؛

  4-      انجام رتبه بندی و دریافت پروانه اشتغال و دریافت مجوز تأسیس مرکز با توجه به معرفی شما از ناحیه انجمن؛

  5-      مشارکت در تصویب سیاست ها و خط مشی ها، پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آئین نامه های سازمان و برنامه ریزی های سازمان علاوه بر اختیارات اعضاء در مجمع، در قالب طرح نظام پیشنهادات؛

  6-      برخورداری از اولویت تسهیلات مالی انجمن در آینده؛

  7-      استفاده از برنامه های آموزشی و بازدیدهای علمی سازمان بمنظور ارتقاء دانش علمی با تخفیف ویژه؛

  8-      برخورداری از سایر حمایت های سازمان از جمله معرفی به سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از مزایای بیمه؛ تامین اجتماعی، بیمه آتش سوزی، خودرو و ... با تخفیفات ویژه طبق توافقات بین سازمان نظام و سازمانهای بیمه گر.

  9-      برخورداری از مزایا و تخفیفات شرکت در همایشها، کارگاههای علمی، و دوره های آموزشی معتبر زیر نظر سازمان نظام با اعطای گواهینامه های معتبر و امتیازات بازآموزی؛

  10-  نامزدی و عضویت در کمیسیون «مشاوره دینی» در آینده نزدیک(جهت اطلاع  شما عضو محترم، اجرای مصوبات کمیسیون ها، بر اساس قوانین سازمان نظام  برای رییس سازمان،  لازم الاجرا است . لذا میتوان در روند اعطاء مجوز مرکز مشاوره ، نوع واحدهای درسی، گذراندن دوره های تخصصی  مورد نیاز مشاوران و هر آنچه که مربوط به حوزه علمی و اجرایی مشاوران است، با نگاه دینی تاثیر گذاشت).

  11-  و بسیاری مزایای دیگر ... .

   

  مدارک لازم جهت عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:

  1.      ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي

  2.      ﮐﭙﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ملی

  3.      دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ 3*4 رﺳﻤﯽ و اداري (ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺟﺎري)

  4.      ﻓﺮم اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﻣﯿﺜﺎق ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره ﮐﺸﻮر

  5.      اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 900هزار رﯾﺎل (برابر 90 هزار تومان) ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺳـﯿﺒﺎي ﺷـﻤﺎره 0110102020003 ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر)

  مدارک لازم جهت تمدید عضویت:

  1-      اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ

  2-      ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ 4ˣ3 (رﺳﻤﯽ – اداري)

  3-      ﮐﭙﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

  4-      رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن (تماس با شماره 88225120 تهران) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﯿﺒﺎي ﺷﻤﺎره 0110102020003 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در وﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

  فرم های مربوطه را می توانید از پایین همین صفحه یا با مراجعه به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به آدرس (www.pcoiran.org.ir) تهیه نمایید.

  عضویت سازمان نظام سال 94