کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

روانشناسی اسلامی، حقیقت یا توهم (جلسه دوم)