کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

نقد کتاب «بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی»