کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

محمدرضا جهانگیرزاده

   کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی   
  (اطلاعات ناقص است)   

  پست الکترونیک: jahangirzademr@gmail.com

  تخصص: ازدواج؛ خانواده؛ مهارت‌هاي زندگي   

  پيشينه آموزشي:
  1- مدرس دروس: الف. متون تخصصي ب. روانشناسی عمومی ج. روانشناسی شخصيت
  2- مربي کارگاه‌هاي: الف. هوش هيجاني ب. خودآگاهي     
  برخي آثار پژوهشي:
  1- روانشناسی دين
  2- کتاب مرجع رشد اخلاقی
  3- تحول منش اخلاقی
  4- روانشناسي رشد
  5- معنويت، کشف و حفظ امر مقدس
  6- پرورش نيکی ها؛ آموزش والدين به منظور تسهيل رشد اخلاقی کودکان
  نوع روانشناسان: