کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

نشست تخصصی انجمن و صداوسیما