کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه مشترک انجمن و دبیرخانه کنگره علوم انسانی اسلامی