کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

جلسه مشترک انجمن و دبیرخانه کنگره علوم انسانی اسلامی