کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

دیدار نمایندگان انجمن با ریاست سازمان نظام(تیر94)