کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

دیدار نمایندگان انجمن با ریاست سازمان نظام(تیر94)