کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

نشست «کارکردهای قرآن و حدیث در روانشناسی»