کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

نشست «کارکردهای قرآن و حدیث در روانشناسی»