کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

هیأت مدیره

  اعضای هيئت مديره:

  دوره اول (83-85): 1. محمدرضا احمدي 2. ولي‌ا.. هاشم‌پور 3. مسعود آذربايجاني 4. رحيم ميردريكوندي 5. محمد‌مهدي صفورايي.
  بازرسان: 1. محمد دولت‌خواه 2. ابوالقاسم باقريان.
  رئیس: محمدرضا احمدی
  دبیر: آقای امیری
   
  دوره دوم (85-87): 1. محمدرضا احمدي 2. داود حسيني 3. علي‌احمد پناهي 4. ولي‌ا.. هاشم‌پور 5. مسعود آذربايجاني.
  بازرسان: 1. محمد‌مهدي صفورائی  2. محمد دولت‌خواه
  رئیس: محمدرضا احمدی
  دبیر: آقای خدری
   
  دوره سوم (87-89) : 1. مسعود آذربايجاني 2. محمد رضا احمدي 3. محمد رضا جهانگیرزاده 4. محمد رضا کیومرثی 5. ولي‌الله هاشم‌پور.
  بازرسان: 1. مهدی شیری 2. عباس رجبي
  رییس: مسعود آذربايجاني
   
  دوره چهارم (89-91) : 1. مسعود آذربایجانی 2. ولی الله هاشم پور 3. محمد کاویانی ارانی 4. عباسعلی شاملی 5. محمد رضا کیومرثی 6. علی ابوترابی 7. محمد ناصر سقای بی ریا
  بازرسان: 1. مجتبی حیدری 2. جعفر جدیری
   
  دوره پنجم (91-93) : 1.محمد ناصر سقای بی ریا 2. ابوالقاسم بشیری 3. محمد کاویانی ارانی 4. عباسعلی شاملی 5. رضا مهکام 6. علی ابوترابی 7. حمزه عبدی
  بازرسان: 1. مرتضی فرقانی 2. عباس آینه چی
   

  دوره هفتم (95-97): 1.محمد کاویانی ارانی 2.محمد ناصر سقای بی ریا  3. مهدی عباسی 4.مبین صالحی 5.جعفر جدیری 6.حمید رفیعی هنر 7.حمید مهدی زاده

  بازرسان: 1. عبدالوحید داوودی 2.مرتضی فرقانی اله آبادی

  رییس:  محمد کاویانی ارانی 

  دبیر: حمید مهدی زاده