***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

کمیته پژوهش

  كميته پژوهش

  وظایف و اختیارات ؛
  1. نیازسنجی، دریافت وارائه طرح های پژوهشی.
  2. پيشنهادطرح‏هاي پژوهشي به هيأت‏مديره.
  3. پیشنهادتشکیل گروههای پژوهشی متناسب با اهداف انجمن.
  4. پي ‏گيري و نظارت بر اجرای  طرح‏هاي  تحقيقاتي.
  5. جذب نيروهاي  علمي  مورد نياز.
  6. ارتباط و تعامل با مراكز و مؤسسات پژوهشي.
  7. زمینه سازی جهت نشر تولیدات انجمن. 
  8. تهيه گزارش فعالیت هر شش ماه یکبار.
  9. انجام امور محوله از طرف هيأت‏ مديره
   
  مسئول کمیته پژوهش:حجت الاسلام و المسلمین مهدی عباسی