***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

کمیته بین الملل

  كميته بين الملل

  وظایف و اختیارات؛
  1. برگزاري  همايش‏ها و کرسی های نظریه پردازی.
  2. شناسايي و ايجاد زمينه تعامل با مراكز علمي  خارج از كشور.
  3. شناسايي  صاحب‏نظران و پژوهشگران در زمينه روان‏شناسي ، مشاوره و حوزه‏هاي  مرتبط.
  4. تهيه گزارش سالانه از فعاليت‏هاي  بين المللي انجمن و ارايه آن به هيأت‏مديره.
  5. رصد و اطلاع‌رساني همايش‏ها و نشست‏هاي علمي خارج از كشور و بين المللي داخلي. 
  6. تهيه گزارش‏ فعاليت هر شش ماه یکبار.
  7. انجام امور محوله از طرف هيأت‏مديره.
   
  مسئول کمیته بین الملل: دکتر مبین صالحی