کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

دومین جلسه‌ی شورای علمی چهارمین کنگره برگزار شد