کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

تصاویر دیدار اعضای انجمن روانشناسی اسلامی با حضرت آیت الله مکارم شیرازی