کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

تصاویر نشست«بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکی و نوجوانی»