کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

دوازدهمین مجمع عمومی انجمن روانشناسی اسلامی