کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی96