کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

ارائه و معرفی یک پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی

  ششمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» برگزار شد.

  متن حاضر گزارشی  کوتاه از نشست علمی در قالب ششمین کرسی علمی ترویجی انجمن روان‌شناسی اسلامی در بهمن ماه 1396 است که با عنوان «معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» توسط حجت الاسلام دکتر جعفر جدیری ارائه و همراه با نقدهای حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا سالاری فر برگزار گردید.

  این نشست علمی روز چهارشنبه مورخ 18 بهمن 1396 در سالن همایش انجمنهای علمی حوزه برگزار شد. ارائه کننده این کرسی علمی ترویجی، جناب آقای حجت الاسلام دکتر جعفر جدیری، فارغ التحصیل دکترای تخصصی روانشناسی از مؤسسه امام خمینی (ره) و ناقد جلسه جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا سالاری فر، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بودند. جلسه پس از قرائت قرآن با خوش آمد گویی و معرفی اجمالی ارائه کننده و ناقد جلسه توسط دبیر علمی جلسه، جناب آقای دکتر هادی، آغاز گردید. پس از توضیحات دبیر، دکتر جدیری، مطالب خود را طی مدت 30 دقیقه ارائه دادند. لازم به ذکر است که که بحث ارائه شده ایشان از پایان نامه دکتری ایشان استخراج شده بود.

  جلسه پس از قرائت قرآن با خوش آمد گویی و معرفی اجمالی ارائه کننده و ناقد جلسه توسط دبیر علمی جلسه، جناب آقای دکتر هادی، آغاز گردید. پس از توضیحات آغازین، دکتر جدیری، در مدت 30 دقیقه به ارائه مطالب پژوهش خود پرداختند. به گفته ایشان، هدف پژوهش تعیین اثربخشی زوج درمانی با رویکرد دینی بر رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود، و جامعه آماری تحقیق حاضر را زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان ری تشکیل ­دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، پرسشنامه رضایت زناشویی محقق ساخته و پروتکل زوج درمانی با رویکرد دینی محقق ساخته بود. مداخله صورت گرفته بر روی گروه آزمایش به مدت 13 جلسه سه ساعت و نیم بوده و یکبار در هفته اجرا شد. پس از اتمام مداخله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و البته در نهایت نتایج نشان داد که زوج درمانی با رویکرد دینی رضایت زناشویی زوجین را به صورت معناداری افزایش داده است.

  به گفته دکتر جدیری، این پروتکل با استفاده از آموزه­های دینی و روانشناختی در قالب تکنیک­های رفتاری ، شناختی و سیستمی تدوین گشت. این پروتکل با محوریت مهارت­های ارتباطی ، چرخه آگاهی ، روز ویژه ، مهار خشم ، حل تعارض ، رفتار جنسی ، رفت و آمد فامیلی ، مسائل مذهبی و نقش­های جنسیتی و به صورت ارائه سخنرانی توسط مدرس ، بارش فکری ، ایفای نقش ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی و تکلیف منزل برگزار شد.

  نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت زوج درمانی با رویکرد دینی بر رضایت زناشویی زوجین است. نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش­هایی که در مداخله خود به نوعی از آموزه­های اسلام کمک گرفته بودند همسو می باشد.

  پس از پایان ارائه دکتر جدیری، با اعلام دبیر جلسه، ناقد محترم جناب آقای دکتر سالاری فر، نقد های خود را نسبت به مطالب ارائه شده بازگو کردند. و پس از آن جناب آقای دکتر جدیری پاسخهای خود را نسبت به نقد های وارد شده ارائه کردند.

  در ادامه حاضرین در جلسه سوالات خود را از اساتید ارائه کننده و ناقد مطرح کردند و در پایان جلسه دبیر محترم جلسه، با ارائه یک جمع بندی چند دقیقه ای از کل بحثهای ارائه شده، جلسه را خاتمه دادند.

  گالری تصاویر مربوطه

  گزارش جلسه