کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن

  روز چهارشنبه 19اردیبهشت 1397 سیزدهمین نشست مجمع عمومی اعضای پیوسته انجمن روانشناسی اسلامی به همراه هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان برگزار گردید.

  جلسه با قرائت قرآن کریم و گرامیداشت اعیاد شعبانیه آغاز گردید. با ارائه توضیحات و سپس دعوت دبیر جلسهجناب آقای حجت الاسلام دکتر هادی در ابتدای جلسه، گزارش سالانه بازرسان انجمن توسط جناب آقای دکتر داودی قرائت شد. سپس به عنوان دومین برنامه رسمی، ریاست محترم انجمن جناب آقای حجت الاسلام دکتر کاویانی، به ارائه گزارشی از عملکرد دوسالانه انجمن تحت مدیریت هیئت مدیره هفتم از سال 1395 تا 1397 پرداختند.

  برنامه بعدی، معرفی و تقدیر از اعضای فعال انجمن بود. در این بخش، ضمن توضیح در مورد نحوه امتیازدهی به اعضا و تعیین افراد فعال، 20 نفر معرفی شدند و سه کارت هدیه یک میلیون ریالی به سه نفر از اعضای فعال اهدا شد.

  در بخش انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن، پس از ارائه توضیحات و مقررات توسط نماینده دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه، تعداد 12 نفر از کل اعضا (آقایان عباسعلی شاملی، محمدرضا سالاری فر، محمدعلی جمشیدی، حمید رفیعی هنر، حمید مهدی زاده، محمدمهدیعباسی آغوی، ابوالحسن حقانی، عباس آینه چی، مسعود نورعلیزاده، رحمت الله مؤدب، عباس جوانشیر و هادی بنکدار) برای عضویت در هیئت مدیره و 6 نفر (عبدالوحید داوودی، جعفرهوشیاری، مرتضی فرقانی، سیدحسین حیدری، مبین صالحی، و سید هانی موسوی) برای عنوان بازرسی نامزد شدند.

  پس از رأی گیری، آرای اعضاء جمع آوری گردید و شمارش شد.

  در نهایت، آقایان شاملی، سالاری فر،عباسی آغوی، رفیعی هنر، مهدیزاده، آینه چی، و جمشیدی، توانستند اکثریت آراء را کسب کرده و به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شوند. همچنین آقایان نورعلیزاده و حقانی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

   همچنین در انتخاب بازرسان، آقایان مبین صالحی و مرتضی فرقانی به عنوان بازرس انتخاب شدند. در این بخش، جناب آقای مبین صالحی به عنوان اولین بازرس حائز اکثریت آراء گردیدند و آقایان فرقانی و داودی در دور دوم رأی گیری به رقابت پرداختند که در نهایت جناب آقای فرقانی به عنوان دومین بازرس حائز اکثریت آراء شدند.

   

  گالری تصاویر مرتبط