کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیئت مدیره منتخب دوره هشتم

    هشتمین هیئت مدیره انجمن که منتخب اعضای مجمع در سیزدهمین مجمع عمومی بودند، اولین جلسه خود را در انجمن تشکیل دادند.

    طبق تبصره3 ماده ج اساسنامه انجمن، هيأت مديره جدید موظف است حداكثر تا يك ماه پس از انتخابات، تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس تفكيك  وظايف اقدام مي نمايد. به همین روی، اعضای منتخب جدید هئیت مدیره انجمن روانشناسی، روز شنبه، 29 اردیبهشت 97 در محل انجمن تشکیل جلسه دادند.

    در این جلسه که با حضور ناظر دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه، برگزار گردید، پس از نامزد شدن افراد برای ریاست و نیابت رئیس انجمن، به صورت کتبی رأی گیری به عمل آمد و رئیس و نایب رئیس انجمن برای دور هشتم مشخص گردیدند. آقایان حجج اسلام دکتر عباسعلی شاملی، و دکتر حمید رفیعی هنر، به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس انجمن انتخاب شدند.

    همچنین صحبتها و تصمیمات اولیه جهت تعیین مسئولین کمیته های سه گانه انجمن (آموزش، پژوهش، ارتباطات) آن انجام پذیرفت تا در اولین جلسه رسمی هیئت مدیره جدید، این مطلب به صورت نهایی مشخص گردد.