کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (262)

    دویست و شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    صالحی    مهدیزاده    جدیری رفیعی هنر ، در تاریخ دوم خرداد 1397 برگزار گردید.

    مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه 262 به شرح زیر بود:

    1. تصمیم گیری در خصوص برگزاری دوره روانشناسی اسلامی در شهرستانها با توجه به درخواستهایی که رسیده؛
    2. تصمیم گیری در خصوص سرفصل های دوره تکمیلی روانشناسی اسلامی؛
    3. ارائه گزارشی از برگزاری مجمع عمومی سیزدهم و انتخابات هیئت مدیره جدید که توسط جناب آقای مهدیزاده انجام شد.