کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

برگزاری دوره آموزشی شخصیت از دیدگاه اسلامی

  دوره آموزشی شخصیت با رویکرد اسلامی ، در قالب یکی از سرفصلهای دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی توسط انجمن روانشناسی اسلامی برگزار گردید.

  موضوعات کلی مطرح شده در این دوره به شرح زیر می باشد:

   

  تعريف و چيستي شخصيت

  مفاهيم مرتبط تا شخصيت (نفس، قلب، شاكله، فطرت)

  تاريخچه و پيشينه روان شناسي شخصيت در آثار و تفكرات انديشمندان مسلمان (نظريه هاي ضمني)

  رشد و تحول شخصيت، مراحل رشد و تحول شخصيت تر اساس منابع اسلامي -

  عوامل و فرايندهاي موثر شامل عوامل زيستي( وراثت، مزاج، طينت)، عوامل محيطي و عوامل معنوي -

  ساختار شخصيت بر اساس منابع اسلامي

  الگوهاي شخصيت (شخصيت بهنجار و نابهنجار)

  آسيب شناسي شخصيت از ديدگاه اسلام

  سنجش و اندازه گيري شخصيت از ديدگاه اسلام

  این دوره توسط دو تن از اساتید انجمن 

  لازم به ذکر است که طبق اعلام قبلی این بخش از دوره روانشناسی اسلامی، توسط اساتید محترم آقایان دکتر شجاعی و دکتر بشیری برگزار گردید.