کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

قرارداد همکاری انجمن با کانونهای فرهنگی هنری مساجد