کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

دیدار با مسئولین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

    جلسه هم اندیشی و تعامل انجمن های علمی و صنفی روان شناسی و مشاوره با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، با حضور اعضای هیات مدیره انجمن روان شناسی اسلامی در خرداد ماه سال 1398