کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

برنامه کمیسیون تخصصی روانشناسی پنجمین کنگره علوم انسانی اسلامی

    برنامه کمیسیون تخصصی روانشناسی پنجمین کنگره علوم انسانی اسلامی، روز چهارشنبه 1398/9/6 از ساعت 8 صبح الی 17:30 عصر. مکان بلوار 15 خرداد خ شهید میثمی، دانشگاه فرهنگ و معارف قرآن کریم.

    حضور برای افرادی است که در سایت کنگره ثبت نام کرده اند.