کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

کرسی ترویجی جریان شناسی روانشناسی اسلامی

    کرسی ترویجی جریان شناسی روانشناسی اسلامی در عصر حاضر با تاکید بر رویکرد تاسیس اشتراکی

    سخنران: دکتر حمید رفیعی هنر

    ناقد: دکتر علی ابوترابی


    با همکاری انجمن روان‌شناسی اسلامی و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالن اندیشه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی برگزار شد .

    جهت دریافت فایل صوتی به ادمین کانال سروش یا ایمیل انجمن پیام دهید.