***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

اخبار داخلی

  پیام خطا

  Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/islamicp/domains/islamicpa.com/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

  جلسه هیأت مدیره انجمن (256)

  جلسه دویست و پنجاه و ششم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، سقای بی ریا، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، در تاریخ 20 دی 1396 برگزار گردید.

  ارائه پروتکل امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی

  پنجمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی» برگزار شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (255)

  جلسه دویست و پنجاه و پنجم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، و بازرس انجمن آقای فرقانی در تاریخ 6 دی 1396 برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (254)

  جلسه دویست و پنجاه و چهارم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، و مهدیزاده، و بازرس انجمن آقای داودی در تاریخ 22 آذر 1396 برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (253)

  جلسه دویست و پنجاه و سوم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، بی ریا، جدیری، صالحی،  و مهدیزاده، و بازرس انجمن در تاریخ 8 آذر 1396 برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (252) و (251)

  جلسه دویست و پنجاه و دوم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، جدیری، صالحی، رفیعی هنر و مهدیزاده، در تاریخ 26 مهر 1396 برگزار گردید.

  دریافت کارت ورود به کنگره علوم انسانی اسلامی

  چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در روزهای دوم و چهارم آبان ماه 1396 در تهران و قم برگزار خواهد شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (250)

  جلسه دویست و پنجاهم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، عباسی، صالحی، رفیعی هنر و مهدیزاده، در تاریخ 12مهر 1396 برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (249)

  جلسه دویست و چهل و نهم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، بی ریا، عباسی، صالحی، جدیری، رفیعی هنر و مهدیزاده،

  جلسه هیأت مدیره انجمن (248)

  جلسه دویست و چهل و هشتم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، بی ریا، عباسی، صالحی و مهدیزاده،

  صفحات