کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

اخبار داخلی

  جلسه هیأت مدیره انجمن (263)

  دویست و شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، اولین جلسه رسمی هیئت مدیره هشتم، روز دوشنبه (11-04-97) ساعت 19 در محل انجمن برگزار شد.

  ادامه جلسات دوره روانشناسی اسلامی

  به اطلاع شرکت کنندگان در دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی می رساند، اولین جلسه این دوره پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان، روز پنجشنبه، 7 تیر 1397 ساعت 16 (طبق روال سابق) برگزار خواهد شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (262)

  دویست و شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    صالحی    مهدیزاده    جدی

  جلسه هیئت مدیره منتخب دوره هشتم

  هشتمین هیئت مدیره انجمن که منتخب اعضای مجمع در سیزدهمین مجمع عمومی بودند، اولین جلسه خود را در انجمن تشکیل دادند.

  انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن

  روز چهارشنبه 19اردیبهشت 1397 سیزدهمین نشست مجمع عمومی اعضای پیوسته انجمن روانشناسی اسلامی به همراه هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان برگزار گردید.

  دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی-مباحث اساسی در روانشناسی

  درس مباحث اساسی در روانشناسی اسلامی از سلسله دروس دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی در قالب چهار جلسه یک و نیم ساعته برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (261)

  دویست و شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    صالحی    مهدیزاده    جدیری  و بازرسان انجمن آقایان   داودی و فرقانی، در تاریخ پنجم اردیبهشت1397 برگزار گردید.

  سیزدهمین مجمع عمومی به همراه انتخابات هیئت مدیره

  قابل توجه اعضای محترم پیوسته انجمن روانشناسی اسلامی

  جلسه هیأت مدیره انجمن (260)

  دویست و شصتمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    عباسی    صالحی    رفیعی    مهدیزاده    جدیری  و بازرس انجمن آقای   داودی، در تاریخ 22 فروردین 1397 برگزار گردید.

  برگزاری اولین درس دوره "روانشناسی اسلامی"

  نخستین درس از سلسله دروس دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی با عنوان "فلسفه روانشناسی" در قالب چهار جلسه یک و نیم ساعته برگزار گردید.

  صفحات