کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

اخبار داخلی

  جلسه هیأت مدیره انجمن (272)

  دویست و هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (17-10-97) در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی،

  جلسات هیئت مدیره (270 و 271)

  دویست و هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (03-10-97) در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان رفیعی

  جلسات هیئت مدیره (268 و 269)

  دویست و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (05-09-97) در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی، ر

  جلسه هیأت مدیره انجمن (267)

  دویست و شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (23-07-97) در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی،

  جلسه هیأت مدیره انجمن (266)

  دویست و شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (09-07-97) ساعت 19 در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی

  برگزاری دوره آموزشی شخصیت از دیدگاه اسلامی

  دوره آموزشی شخصیت با رویکرد اسلامی ، در قالب یکی از سرفصلهای دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی توسط انجمن روانشناسی اسلامی برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (265)

  دویست و شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (26-06-97) ساعت 19 در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان سالا

  کارگاههای مهارتی مشاوره اسلامی برای شبکه تربیتی صالحین بسیج

  دوره های فشرده و کوتاه مدت آموزشی برای استادیاران خواهر،  در راستای اهداف سازمان جهت اعتلای بسیج زنان کشور و کیفی سازی شبکه تربیتی صالحین، به درخواست سازمان بسیج جامعه زنان کشور و با همکاری ان

  جلسه هیأت مدیره انجمن (264)

  دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (25-04-97) ساعت 19 در سالن کنفرانس انجمنهای حوزه برگزار شد.

  تودیع و معارفه دبیران قدیم و جدید انجمن

  در جلسه 264 هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، که مورخ 25 تیر 1397 در سالن کنفرانس انجمنهای علمی حوزه برگزار گردید، از زحمات 10 ساله جناب آقای حمید مهدی زاده به عنوان دبیر انجمن روانشناسی اسلامی قد

  صفحات