کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

كارگاه

  فارسی

  کارگاه آموزشی مثبت­درمانی + فیلم

  گزارش  کارگاه آموزشی مثبت­درمانی در انجمن روان­شناسی اسلامی

  تست کتل 2

  گزارش کارگاه آموزشی تست کتل در انجمن روان­شناسی اسلامی

  دومين كارگاه SPSS

  برگزاري دومين كارگاه SPSS توسط انجمن روان‌شناسان حوزه علميه قم