***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

كلاس

    فارسی

    در حال حاضر هیچ رده بندی محتوایی برای این زیر گروه وجود ندارد.