***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

طرح هاي پژوهشي

  ممیزی و ارزیابی دانش روانشناسی در ایران و جهان

  معرفی طرح ممیزی و ارزیابی دانش روانشناسی در ایران و جهان

  نیازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روانشناسی

  باسمه تعالی
  گزارش کلان طرح نیاز سنجی پژوهشی مناسبات دین و روانشناسی
  ماهیت و ضرورت نیازسنجی پژوهشی