کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

روان شناسان حوزه

  محمدرضا سالاری فر

  حمید رفیعی هنر

  مهدی شیری

  محمدرضا جهانگیرزاده

  مهدی عباسی

  حمزه عبدی

  محمدجواد زارعان

  رضا مهکام

  محمد ناصر سقای بی ریا

  عباسعلی شاملی

  صفحات