در مورد انجمن روانشناسی اسلامی بیشتر بدانید

مهدی هادی
رئیس انجمن

دکترای روانشناسی ، استاد حوزه و دانشگاه

جعفر جدیری
نائب رئیس انجمن

دکترای روانشناسی، استاد حوزه و دانشگاه

سید حسین حیدری
کمیته …

دکترای روانشناسی، سطح 4 حوزه، زوج درمانگر شناختی رفتاری، عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مجید همتی
کمیته …

دکترای روانشناسی،

رضا مهکام
کمیته

استادیار موسسه امام خمینی (ره)،

جعفر هوشیاری
کمیته …

دکترای روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی مجتمع علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی

محمدمهدی عباسی آغوی
کمیته …

کارشناس ارشد روانشناسی، دکترای فلسفه تطبیقی، استاد سطح عالی حوزه، معاون پژوهش مرکزتخصصی امام خمینی ره

جواد مصلحی
بازرس انجمن

دکترای روانشناسی

عبدالوحید داودی
بازرس انجمن

دکترای روانشناسی

فهرست
error: دانلود این ویدئو شرعا جای نیست.