دوره جامع روانشناسی اسلامی  (هفته دهم)

هفته هشتم دوره جامع روانشناسی اسلامی

کرسی ترویجی “نیاز انسان به پذیرش غیرمشروط؛ چیستی، امکان، سطوح و راهکارها از قرآن کریم”

جلسه هیات مدیره انجمن روانشناسی اسلامی

اولین دوره جامع روانشناسی اسلامی

ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

چهارمین کنگره علوم انسانی اسلامی-سال96

دیدار با ایت الله مکارم -سال 95

فهرست
error: دانلود این ویدئو شرعا جای نیست.