نگاهی به عملكرد انجمن روان‌شناسی اسلامی در سالهای اخیر

مقدمه
به منظور جبران کاستی های روان شناسی موجود، اخذ روان شناسی از متون دینی، نقد و بررسی مکاتب روان شناسی و در نهایت ارائه نظام جامع روان شناسی اسلامی و نیز به روزرسانی اطلاعات اعضاء، انجمن روان شناسی اسلامی در اواخر سال 1382 با مجوز شورای عالی حوزه علمیه، فعالیت خود را آغاز کرد. با تلاش مستمر، رو به صعود و سازمان یافته اعضای هیأت مدیره (در چهار دوره دو ساله) و دست اندرکاران، انجمن روان شناسی اسلامی در سال 1389 برای اولین بار بین انجمن های علمی حوزه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
اهداف
1. تعميق و توسعه مباحث تخصصي روانشناسی ومشاوره با تأکیدبرآموزه های اسلامی؛
2. تقويت و گسترش نظريه‌پردازي، پرسش‌گري، آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي؛
3. ارتقاء شأن و منزلت علمي و معنوي پژوهشگران و استادان؛
4. بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي تخصصي موجود؛
5. تقويت ارتباط ميان عالمان برجسته و فضلاي حوز؛
6. صيانت از سنت حوزوي در عرصه روانشناسی، مشاوره وروش های اجتهادی دراین زمینه؛
7. شناسايي استعدادها و ذخايز حوزه؛
8. انتشار پژوهشهای مرتبط با روانشناسی اسلامی در نشریات علمی؛

آنچه پيش رو داريد، خلاصه ای از اهمّ فعالیت های انجمن روان‌شناسي اسلامي از آغاز تأسیس تا کنون است:
کرسیهای نظریه پردازی و نشست‌هاي علمي:
کرسی نظریه پردازی «رشد اخلاقی از دیدگاه اسلامی»        دکتر بی ریا-دکتر احمدی           83
نقد کتاب «روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی»   جمعی از اساتید  83
نقد کتاب «نقش حجاب در سلامت روان»  عباس رجبی-دکتر حسین خانی-دکترساجدی        85
کرسی نظریه پردازی «رابطه دینداری و شخصیت»   دکتر آذربایجانی-دکترعلی¬اصغر احمدی-دکتر بشیری     85
نقد کتاب «نقد ملاک های بهنجاری در روانشناسی از دیدگاه منابع اسلامی»   دکتر ابوترابی-دکتر زینتی-دکتر بهرامی احسان      86
معرفی جنبش روان‌شناسي مثبت    دکتر براتی         87
نشست علمی رابطه سبك‌هاي عشق با شخصيت      دکتر عبدی        87
نشست علمی روان‌شناسي تبليغات دکتر فاطمی       88
نشست علمی «شكل‌گيري شخصيت و درمان اختلالات براساس خوديابي ديني»          دکتر نارویی       88
نشست علمی روان‌شناسي در قرآن مرحوم آیت الله حائری شیرازی    88
نشست علمی چشم اندازی بر فلسفه روانشناسی و نقد آن       دکتر شاملی       89
نشست علمی درمانگری مذهبی (1) و (2) و (3)       دکتر جان بزرگی           89-91-92
راهبردهای نیازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روان¬شناسی(3 جلسه)           دکتر فتحی ¬واجار گاه   90
نشست علمی شادکامی از دیدگاه اسلام     دکتر پسندیده     90
نشست علمی سنجش دینداری در سطح بین الملل    دکتر خدایاری فرد          90
نشست علمی مؤلفه های سبک زندگی اسلامی        دکتر کاویانی-دکترمهکام           91
نشست علمی معرفی مقیاس خودمهارگری بر اساس منابع اسلامی      دکتر رفیعی هنر  91
نشست علمی روان شناسی اسلامی حقیقت یا توهم؟ (1) و (2)           دکتر شاملی       91
نشست علمی بررسی تفاوتهای DSM-V و DSM-IV         دکتر براتی سده  92
نشست علمی نقد کتاب «بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی»    دکتر سالاری فر-دکتر بوالهری    93
نشست علمی تبیین اختلال هویت جنسی(تشخیص، درمان و مباحث فقهی)      دکتر مهکام        93
نشست علمی نقش امیدمحوری در پیشرفت             دکتر صالحی     93
نشست علمی «شایعه و نقش مخرب آن در پیشرفت با رویکرد اسلامی-روانشناختی»    سیدهانی موسوی            93
نشست علمی «كاركردهاي حديث در روانشناسي اسلامي»    دکتر کاویانی-دکترپسندیده         94
نشست علمی «اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی»     دکتر جان بزرگی           94
نشست علمی «فراروان شناسی در روانشناسی اسلامی»          دکتر کاویانی     94
کرسی علمی ترویجی ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی           ارائه دهنده:دکتر شجاعی    ناقد: دکتر بشیری            95
کرسی علمی ترویجی الگوی تنظیم رغبت وکارکردهای مقابله ای ودرمانی آن در منابع اسلامی           ارائه دهنده:دکتر عبدی     ناقد: دکتر نارویی           95
کرسی علمی ترویجی ساختار مفهوم هویت در منابع اسلامی            ارائه دهنده : دکتر نجیب الله نوری    ناقد:دکتر بی ریا 96
کرسی علمی ترویجی امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی      ارائه دهنده : دکتر مبین صالحی     ناقد:دکتر جهانگیرزاده    96
کرسی علمی ترویجی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی     ارائه دهنده : دکتر جدیری     ناقد:دکتر سالاری فر       96
كارگاه‌ها و کلاس آموزشي
1.                     کارگاه روان درمان گري كوتاه مدت        دکتر آقا یوسفی 84
2.                     کارگاه هوش هیجانی      دکتر فاطمی       85
3.                     کارگاه تفسیر تست کتل (2روزه)  دکتر جان¬بزرگی          86
4.                     كارگاه آموزشي نرم‌افزار SPSS (2 دوره)  دکتر عسگري- خونچمن 87
5.                     کارگاه مثبت‌درماني        دکتر خدایاری¬فرد        87
6.                     کارگاه فقه الحدیث (با تکیه بر احاديث روان‌شناختي)         دکتر پسندیده     88
7.                     کارگاه همسر گزینی و راهکارها با رویکرد تجربی -دینی   دکتر گلزاری     89
8.                     سلسله کارگاه¬های هنر ارتباط مؤثر         جمعی از مدرسان            89
9.                     سلسله کارگاه¬های اصول و راهبرد راهنمایی و مشاوره       جمعی از مدرسان            89
10.                   دوره آموزشی روش تفسیر علمی قرآن کریم          حجت الاسلام دکتر رضایی اصفهانی        89
11.                   دوره آموزشی فلسفه روانشناسی(25 جلسه) دکتر آذربایجانی            92-93
12.                   کارگاه آموزشی مقاله نویسی مقدماتی       دکتر آقابابایی    94
13.                   کارگاه مشاوره تلفنی       دکتر ترکمان     94
14.                   کارگاه درمان ACT       دکتر امیدی        95
15.                   کارگاه آموزشی مقاله نویسی       دکتر آقابابائی    96
16.                   کارگاه تخصصی روان درمانی مثبت گرا با رویکرد اسلامی دکتر داودی       96
17.                   دوره آموزشی کوتاه مدت روانشناسی اسلامی        اساتید مختلف (آقايان آذربایجانی-کاویانی-براتی-رفیعی هنر- ابوترابی-شجاعی-شاملی-بشیری-پسندیده)            96-97
میزگردهای علمی
1 راهکارها در ممیزی و توسعه علم روان شناسی هاشم پور، فاضلی، مهدی زاده صد جلسه
2 روان شناسی و ممیزی آن در جهان دکتر فاطمی سه جلسه
3 راهبردهای نیازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روان شناسی دکتر فتحی واجارگاه 2/2/90
4 فلسفه روان شناسی دکتر آذربایجانی 23/12/89
5 بررسی مدل مفهومی و عملیاتی نیازسنجی پژوهشی روان شناسی دکتر فتحی واجارگاه 15/12/89
طرح های پژوهشی
1 ممیزی دانش روان شناسی /معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری /بیش از 15 نفر متخصص در بخش های مختلف جمع آوری، تحلیل، تدوین فصول و نظرسنجی مشغول فعالیت بودند
2 فنون مهارت های روان شناختی در حج سازمان حج و زیارت این طرح در دو دوره برای بیش از 1000 روحانی کاروان با موفقیت به اجرا درآمد
3 نیازسنجی پژوهشی دین و روان شناسی معاونت پژوهش حوزه علمیه بیش از 200 جلسه توسط شورای علمی و با حضور 10 نفر نیروی متخصص تشکیل شده و فصل 1 و 2 اتمام و فصل 3 در حال اجراست
4 ممیزی دانش مطالعات خانواده معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری طرح اولیه مصوب گردیده است و از اردیبهشت 91در حال اجرا ست
5 آموزش مشاوره و روانشناسی به طلاب دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم طرح اولیه مصوب گردیده است و  قرار داد آن منعقد گردیده است.
کتابخانه تخصصی (روانشناسی)
1ـ افزایش كتابهای تخصصی روانشناسی از 1500 جلد به بیش از 2000 جلد (بیش از 1640 عنوان).
2ـ رده‌بندي كتب بر اساس كنگره با قابليت جستجو.
3-ارائه خدمت امانت کتاب به همه دانشجویان و طلاب علاقمند(اعم از اعضای انجمن و غیر اعضا)
برگزاری و همکاری در همايش‌هاي علمي
الف) نقش فرهنگ ‌سازي ديني در امنيت اجتماعي ب) همايش جنسيت از منظر دين و روان‌شناسي؛
اطلاع رسانی
انتشار6 شماره از خبرنامه انجمن با عنوان “دین و روان”؛
راه اندازی دامنه جدید وبسایت انجمن به آدرس www.islamicpa.com
اطلاع رسانی و تعامل ملی و بین المللی با اعضای انجمن و سایر صاحب نظران روانشناسی از طریق پایگاه اطلاع رسانی انجمن به دو زبان فارسی و انگلیسی
راه اندازی سامانه پیامکی انجمن در جهت اطلاع رسانی سریعتر و تعامل با اعضا
تهیه و تدوین 40 عنوان از برنامه های علمی انجمن اعم از نشست، کارگاه، و کلاس در قالب تصویری؛
عرضه محصولات سمعی و بصری انجمن به صورت CD وDVD
سایر اقدامات
تأسیس و تجهيز كتابخانه تخصصی روان‌شناسی با  حدود 1800 عنوان کتاب در قالب بیش از 2100جلد کتاب تخصصی روان‌شناسی و مشاوره و ارائه خدمت به اعضاء و عموم طلاب و دانشجویان علاقمند.
تقلیل و فعال¬سازی کمیته های تخصصی انجمن توسط اعضای هیئت مدیره (آموزش، پژوهش، ارتباطات)
جلسات هيأت‌مديره با برگزاري بیش از 260 جلسه هيأت‌مديره از بدو تأسیس(هر دو هفته يك بار).
انتشار 7 شماره نشریه علمی– اطلاع رسانی دین و روان (بدلیل مشکلات مالی سه سال است متوقف شده).
تولید بیش از 60 عنوان محصول صوتی-تصویری و متنی از نشست های علمی، کارگاه ها و دوره های آموزشی.
راه اندازی وب سایت انجمن روانشناسی اسلامی به دو زبان انگلیسی و فارسی
همکاری ویژه انجمن روان‌شناسی اسلامی در برگزاری سومین و چهارمین کنگره علوم انسانی اسلامی-سال  94 و سال 96:
•          سیاستگذاری علمی و تهیه فراخوان مقالات.
•          همکاری مداوم و پیوسته در ارزیابی مقالات کنگره های سوم و چهارم (بیش از 300 ارزیابی توسط ارزیابان انجمن).
•          ارائه قریب یکصد مقاله در دو کنگره های سوم و چهارم (توضیح در جدول مقالات).
•          مشارکت در مدیرت پنل تخصصی روان‌شناسی اسلامی در روز برگزاری کنگره های سوم و چهارم .
8. تدوین کتاب جامع “روان‌شناسی اسلامی” توسط انجمن و با حمایت دبیرخانه کنگره. (درحال اجرا)

ارتباط و تعامل با مراكز و انجمن‌هاي علمی
1)     معاونت آموزش (طرح آموزش مشاوره طلاب )             طرح آموزش مشاوره طلاب
2)    معاونت پژوهش                                               طرح نيازسنجي روان‌شناسی وتعامل آن با دین
3)    مجله پژوهش حوزه                                                   چاپ مقالات
4)    مجله روان‌شناسي و دين                                              ارتقاء سطح كيفي
5)    نمايندگي ولي فقيه در سازمان حج                        اجراي طرح كارگاه مهارتي روان‌شناختي
6)    انجمن قرآن‌پژوهي                                                   برگزاري كلاس فقه‌الحديث
7)    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي                                    معرفي پژوهشگران
8)    نيروي انتظامي                                                            قرارداد همكاري
9)    مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما                             قرارداد همكاري
10)  اداره امور پژوهشي طلاب                                               قرارداد همكاري
11)  مركز تحقيقات سازمان حج                                           قرارداد همكاري
12)  مؤسسه پژوهشي تأليف كتب درسي                                   قرارداد پژوهشي
13)  دفتر تبليغات اسلامي                                             طرح آموزش مشاوره طلاب
14)  معاونت علمی و فن‌آوري رياست جمهوري اسلامي                             طرح مميزي علم روان‌شناسي و مطالعات خانواده
15)  مركز مشاوره حوزه                                               معرفي مشاوران زبده وكارآمد
16)  انجمن كلام                                                                معرفي اساتيد زبده
17)  قوه قضائیه- معاونت پیشگیری از  وقوع جرم                    تفاهم نامه همکاری
18)  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کل کشور                 تفاهم نامه همکاری
19)  مجمع عالی حکمت اسلامی                                     برگزاری دوره های مشترک علمی
20)  انستیتو روانپزشکی تهران                                        تفاهم نامه همکاری
21)  استانداری قم                                           تفاهم نامه همکاری و دوره آموزشی
22) مرکز خدمات حوزه های علمیه                                  قرارداد همکاری

برخي از برنامه‌هاي آينده:
1.            پشتيباني علمي از مجله های علمي روانشناختي؛
2.             ارتباط مؤثرتر با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کل کشور؛
3.            برگزاری کارگاه های مهارتی برای خانواده های طلاب؛
4.            برگزاری کمیته همکاری های مشترک مراکز روانشناختی حوزوی؛
5.            چاپ کتاب نیازسنجی پژوهشی در گستره مناسبات دین و روانشناسی؛
6.            گسترش كتابخانه تخصصي روانشناسي؛
7.            برگزاری نشست های علمی با موضوعات روانشناسی دین و دینی؛
8.            برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اعضا مانند مشاوره ازدواج، روان درمانگری مبتنی بر اسلام، مقاله نویسی و …؛
9.            برگزاری کلاس های آموزشی؛
10.       انجام طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي؛
11.       ارتقاء سطح كيفي و كمّي سايت انجمن و راه اندازی سایت به زبان عربی؛
12.       ایجاد بانک اطلاعات روانشناسی در ایران ،جهان و حوزه علمیه؛
13.       انتشار شماره 9و 8 خبرنامه؛

افتخارات:
ا) کسب رتبه اول رشد فعالیت ها در بین انجمن های علمی حوزه؛
2) کسب رتبه برگزیده از بین 123انجمن علمی کشور با طرح ممیزی دانش روان شناسی؛
3) کسب رتبه اول در بین انجمن های علمی حوزه؛
4) کسب رتبه اول طرح های پژوهشی ممیزی در بین انجمن های علمی حوزه.

فهرست
error: دانلود این ویدئو شرعا جای نیست.