هيأت مؤسس

ماده22. هيأت مؤسس عبارتند از جمعي از پژوهشگران و اساتید حوزوی (حداقل 7 نفر و حداكثر 15 نفر) دارای مدرک سطح 4 یا در حد آن در زمينه روان‌شناسي و مشاوره كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی اقدام به تشكيل انجمن میکنند.
ماده 23.  وظايف هيأت مؤسس
1. جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي؛
2. برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب هيأت‏ مديره حداکثر تا شش ماه پس از اخذ مجوز؛
3. اداره انجمن تا زمان انتخاب هيأت‏ مديره.


هيئت مؤسس:

1. سيد محمد آقاميرمحمدعلي (غروی)
2.  ابوالقاسم بشيري
3. داود حسيني
4. اكبر عباسي
5. سيد مهدي موسوي اصل
6. رحيم ميردريكوندي
7. ولي‌الله هاشم‌پور.

error: دانلود این ویدئو شرعا جایز نیست.