با عرض سلام و خوش آمد گویی به شما کاربر عزیز و محترم

شرایط عضویت اعضای پیوسته:

1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به قانون اساسي آن.
2. پذيرش اساسنامه انجمن.
3. نداشتن سابقه محكوميت كيفري.
4. حسن شهرت و عدم سابقه عضويت در گروه‌هاي غيرقانوني و محارب با نظام.
5. داشتن تحصیلات حوزوی
6.داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی یا مشاوره (و گرایشهای آنان)

شرایط عضویت اعضای وابسته طلبه:

1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به قانون اساسي آن.
2. پذيرش اساسنامه انجمن.
3. نداشتن سابقه محكوميت كيفري.
4. حسن شهرت و عدم سابقه عضويت در گروه‌هاي غيرقانوني و محارب با نظام.
5. داشتن تحصیلات حوزوی
6.داشتن حداقل مدرک کارشناسی روانشناسی یا مشاوره (و گرایشهای آنان)

شرایط عضویت اعضای وابسته دانشگاهی:

1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به قانون اساسي آن.
2. پذيرش اساسنامه انجمن.
3. نداشتن سابقه محكوميت كيفري.
4. حسن شهرت و عدم سابقه عضويت در گروه‌هاي غيرقانوني و محارب با نظام.
5. داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی یا مشاوره (و گرایشهای آنان)

error: دانلود این ویدئو شرعا جایز نیست.