در مورد انجمن روانشناسی اسلامی بیشتر بدانید

رضا مهکام
رئیس انجمن

دکترای روانشناسی و استادیار روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

مهدی هادی
نائب رئیس انجمن

دکترای روانشناسی، استاد حوزه و دانشگاه

سید حسین حیدری
بازرس انجمن

دکترای روانشناسی، طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم، مشاور و زوج درمانگر شناختی رفتاری، عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران

محمدرضا کیومرثی اسکویی
کمیته مشاوره

روانشناس و دکترای اخلاق، استادیار سابق دانشگاه قرآن و حدیث

محمدرضا جهانگیرزاده
کمیته پژوهش

دکترای روانشناسی، عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، استادیار

جعفر هوشیاری
کمیته آموزش

دکترای روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی

محمدمهدی آغوی
کمیته ارتباطات

کارشناس ارشد روان شناسی، دکترای فلسفه تطبیقی، استاد سطح عالی حوزه و شورای علمی و معاون پژوهش مرکز تخصصی امام خمینی ره

احسان فدایی
کمیته مشاوره

دانش پژوه دکتری قرآن و روانشناسی جامعه المصطفی

سید هانی موسوی
بازرس انجمن

کارشناس ارشد روانشناسی شناختی، طلبه سطح 3 حوزه علمیه، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

فهرست
error: دانلود این ویدئو شرعا جای نیست.