آخرین اخبار

ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

قم ۴دی ماه ۱۴۰۰

در مورد انجمن روانشناسی اسلامی بیشتر بدانید

دکتر رضا مهکام

رئیس انجمن

دکترای روانشناسی و استادیار روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

دکتر مهدی هادی

نائب رئیس انجمن

دکترای روانشناسی، استاد حوزه و دانشگاه

دکتر جعفر هوشیاری

دکترای روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی

دکتر محمدرضا کیومرثی اسکویی

مسئول کمیته مشاوره

روانشناس و دکترای اخلاق، استادیار سابق دانشگاه قرآن و حدیث

دکتر محمدرضا جهانگیرزاده

مسئول کمیته پژوهش

دکترای روانشناسی، عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، استادیار

دکتر مهدی آغوی

مسئول کمیته رسانه

کارشناس ارشد روان شناسی و دکترای فلسفه تطبیقی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و شورای علمی و معاون پژوهش مرکز تخصصی امام خمینی ره

دکتر احسان فدایی

مسئول کمیته مشاوره

دانش پژوه دکتری قرآن و روانشناسی جامعه المصطفی

فهرست