***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

  کرسی علمی ترویجی «الگوی تنظیم رغبت...» برگزار شد.

  کرسی علمی ترویجی با عنوان «الگوی تنظیم رغبت و کارکردهای مقابله ای و درمانی آن در منابع اسلامی» چهارشنبه شب با ارائه دکتر حمزه عبدی و نقد حجت الاسلام دکتر نارویی در ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (240)

  دویست و چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی  با حضور اعضای محترم آقایان کاویانی، سقای بی ریا، رفیعی هنر، جدیری، صالحی، عباسی و مهدی زاده، و بازرس انجمن آقای داودی در تاریخ 2 بهمن 1395 برگزار گردید.

  «الگوی تنظیم رغبت و کارکردهای مقابله ای و درمانی آن در منابع اسلامی»

  کرسی علمی ترویجی با موضوع «الگوی تنظیم رغبت و کارکردهای مقابله ای و درمانی آن در منابع اسلامی» توسط انجمن روانشناسی اسلامی برگزار می شود.

  کرسی علمی ترویجی «ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی» برگزار شد.

  کرسی علمی ترویجی با موضوع شخصیت و با عنوان «ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی» در انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (239)

  دویست و سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور اعضای محترم آقایان  کاویانی، سقای بی ریا، رفیعی هنر، جدیری، صالحی و مهدی زاده، و بازرس انجمن آقای فرقانی در تاریخ 2 بهمن 1395 برگزار گردید.

  کرسی علمی-ترویجی «ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی»

  کرسی علمی ترویجی با موضوع «ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی» در سالن همایش انجمن روانشناسی اسلامی برگزار می شود.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (238)

  جلسه 238  هیئت مدیره انجمن، با حضور همه اعضا، آقایان  کاویانی، سقای بی ریا، رفیعی هنر، عباسی، جدیری، صالحی و مهدی زاده، و بازرس انجمن آقای داودی در تاریخ 18 دیماه  1395 برگزار گردید.

  اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) 

  بنیاد خیریه راهبری آلاء در کنار فعالیت در حوزه‌های مختلف امور خیر، هدف اصلی خود را تولید و ترویج دانش و فرهنگ‌سازی در حوزه امر خیر قرار داده است؛

  محورهای پیشنهادی روانشناسی اسلامی در چهارمین کنگره علوم انسانی اسلامی

  انجمن روانشناسی اسلامی با هدف تولید علوم انسانی اسلامی در حوزه روانشناسی و طبق تفاهم نامه منعقده بین انجمن روانشناسی اسلامی و دبیرخانه دائمی کنگره علوم انسانی اسلامی محور های فراخوان مقالات علمی-پژوهشی در بخش روانشناسی اسلامی را  اعلام می کند: