در مورد انجمن روانشناسی اسلامی بیشتر بدانید

دکتر رضا مهکام

رئیس انجمن

دکترای روانشناسی و استادیار روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

دکتر مهدی هادی

نائب رئیس انجمن

دکترای روانشناسی، استاد حوزه و دانشگاه

دکتر سید حسین حیدری
بازرس انجمن

دکترای روانشناسی، طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم، مشاور و زوج درمانگر شناختی رفتاری، عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران

دکتر محمدرضا کیومرثی اسکویی

مسئول کمیته مشاوره

روانشناس و دکترای اخلاق، استادیار سابق دانشگاه قرآن و حدیث

دکتر محمدرضا جهانگیرزاده

مسئول کمیته پژوهش

دکترای روانشناسی، عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، استادیار

دکتر جعفر هوشیاری

دکترای روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی

دکتر مهدی آغوی
مسئول کمیته رسانه

کارشناس ارشد روان شناسی، دکترای فلسفه تطبیقی، استاد سطح عالی حوزه و شورای علمی و معاون پژوهش مرکز تخصصی امام خمینی ره

دکتر احسان فدایی

مسئول کمیته مشاوره

دانش پژوه دکتری قرآن و روانشناسی جامعه المصطفی

سید هانی موسوی

بازرس انجمن

کارشناس ارشد روانشناسی روانشناختی،طلبه سطح 3 حوزه علمیه، عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران

فهرست
error: دانلود این ویدئو شرعا جای نیست.