کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

به سایت انجمن روان شناسی اسلامی خوش آمدید.

  ارائه و معرفی یک پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی

  ششمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» برگزار شد.

  کارگاههای مقاله نویسی و مثبت درمانی برگزار شد.

  دو کارگاه علمی آموزشی که پیشتر از طریق سایت و کانالهای مربوط به انجمن اطلاع رسانی شده بود، توسط انجمن روانشناسی اسلامی برگزار گردید.

  دوره آموزشی روان‌شناسی اسلامی

  دوره آموزشی روان‌شناسی اسلامی، یک دوره آموزشی کوتاه مدت است که هدف آن آموزش مباحث پایه در روان‌شناسی اسلامی می‌باشد.

  «معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی»

  کرسی علمی ترویجی با عنوان«معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» 18 بهمن 1396 برگزار خواهد شد:

  تشکیل حلقه های علمی

  به همت هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، حلقه های علمی روانشناسی اسلامی به زودی تشکیل خواهد شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (256)

  جلسه دویست و پنجاه و ششم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، سقای بی ریا، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، در تاریخ 20 دی 1396 برگزار گردید.

  ارائه پروتکل امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی

  پنجمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی» برگزار شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (255)

  جلسه دویست و پنجاه و پنجم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، و بازرس انجمن آقای فرقانی در تاریخ 6 دی 1396 برگزار گردید.

  هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.